Diş Hekimi Çagatay Özyıldırım | Klinik 34 İstanbul

Diş Hekimi Çagatay Özyıldırım

Diş Hekimi Çagatay Özyıldırım

Dentist
Eğitim

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Üni. Diş Hek. Fak. Endodonti Anabilim Dalı ( Doktora )

Üye Olduğu Dernekler

Diş Hekimleri Odası

EDAD

Türk Endodonti Derneği

EAO - EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION

THE EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONTOLOGY

Yabancı Dil :
İngilizce
Katıldığı Kurs ve Sempozyumlar :

BioHorizons Global İmplant Symposium / Chicago (2009)

Implant Instutite Course / New York (2010)

Advanced Implant Sinus Relationship / Prag (2008)

Alman İmplantoloji Derneği- Alman oral cerrahi kongresi ( 2007)

Biolok oral İmplantoloji Sempozyumu / Istanbul (2006)

5th International Quintessence Symposium (2007)

6th International Quintessence Symposium (2008)

MIS Implant Dentistry Course / Istanbul (2007)

İleri düzey MIS İmplant Sistemleri / Istanbul (2008)

Dentakademio Osteoloji Sempozyumu (2007)

7. Diş Hekimliği Lazer Akedemisi Dergisi Kongresi (2009)

Uluslarası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (2008)

EDAD İmplantoloji Çalışma Grubu 8. Kongresi (2008)

TDB Kongresi ( 2007,2008,2009,2010 )

IDS Koln Dentistry (2011)

IDS Koln Dentistry (2013)

European society of endodontology 2007 istanbul

European association for osseointegration 2007 barcelona

European association for osseointegration 2008 warsaw

European society of endodontology 2009 edinburgh

European association for osseointegration 2011 athens

European society of endodontology 2011 rome

European society of endodontology 2013 lisbon